Miesiąc: styczeń 2020

Cechy charakterystyczne dla metody spawania łukiem krytym

Napawanie łukiem krytym jest bardzo popularną metodą spawania. Dzięki temu procesowi jesteśmy w stanie uzyskać wysokiej jakości napoiny. Czym charakteryzuje się proces? To metoda podobna do napawania GMA. Napawanie ma miejsce w łuku elektrycznym pod przykryciem topnika. Topnik ma za zadanie zmniejszyć starty cieplne nawet trzykrotnie.

W efekcie końcowym zostaje zwiększona wydajność całego procesu spawania. Tę metodę wykonuje się za pomocą w pełni zmechanizowanego i automatycznego sprzętu. Kontrolę spawania przeprowadza się podczas procesu za pomocą przyrządów wskazujących parametry spawania i wskaźnika ułożenia elektrody. Napawanie łukiem krytym odbywa się tylko w pozycji podolnej. Dlaczego? Topnik może zsypywać się oraz sprawiać trudności z prawidłowym utrzymaniem ciekłego metalu, który powinien zostać utrzymany w pozycjach przymusowych.

Zalety napawania łukiem krytym

Napawanie łukiem krytym najczęściej stosuje się w celu spawania konstrukcji niskostopowych, niskowęglowych i wysokostopowych. Rzadziej wybiera się tę metodę do napawania miedzi, aluminium i tytanu. Do najważniejszych zalet spawania łukiem krytym zalicza się wysoką wydajność całego procesu oraz uzyskanie dużych prędkości spawania. Ponadto odnotowuje się wysoką i stabilną wysokość złączy, brak odprysków i bardzo gładką powierzchnię spoin.

Specjaliści zauważają także kilka wad. Specjalista podczas pracy nie ma możliwości obserwacji procesu spawania. Pracę wykonuje się tylko w pozycji podolnej. Topnik musi być suszony po każdym spawaniu. Po realizacji zadania jest konieczność zbierania topnika i usuwanie żużla. Największą wadą użycia tej metody jest wysoki koszt urządzeń spawalniczych. Dodajmy jeszcze, że stanowisko do spawania łukiem krytym powinno być wyposażone w suszarkę topnika i zbierak.

Brakować nie może urządzeń pomocniczych takich, jak obrotniki, manipulatory spawalnicze i podkładki, które formują podłoże. Niezbędna będzie przewijarka drutu elektrodowego, która przewija druty z kręgów na bębny.